تکنولوژی تشخیص حالات احساسی چهره یا Face expression با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می‌تواند احساسات و حالات و نشانه‌های یک احساس را در افراد تشخیص داده و از این طریق به احساسات افراد مختلف پی ببرد. این وب سرویس می تواند برای تشخیص عکس العمل کاربران در مواجهه با عمل یا متن خاصی استقاده شود و به کمک آن میزان رضایت یا نارضایتی کاربران مشخص شود.