تکنولوژی تشخیص علائم دست یا Hand gesture recognition با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نام علائم دست را در 8 دسته بندی بازمی گرداند. از جمله کاربردهای این وب سرویس می توان استفاده در sign language برای افراد ناتوان و سیستم های احراز هویت را نام برد که منجر به بهبود تبادل اطلاعات میان انسان و کامپیوتر می شود.