این سرویس کارت ملی‌های موجود در تصویر را یافته و اطلاعات شامل کد ملی، تاریخ تولد و تاریخ انقضا را در هر دو  نوع کارت ملی جدید و قدیم استخراج می‌کند. از کاربردهای آن می‌توان تایید درستی کد ملی و تاریخ تولد وارد شده توسط کاربر با مقایسه با کارت ملی آپلود شده، تاریخ‌دار بودن کارت ملی یا ثبت اتوماتیک کد ملی با اسکن آن در فرایند ثبت‌نام‌ها را نام برد. به زودی خواندن نام و نام خانوادگی و نام پدر نیز به این سرویس افزوده می‌شود.

پیش‌نمایش بازخوانی اطلاعات کارت ملی

استخراج داده‌های کارت ملی شامل کد ملی، تاریخ تولد و انقضای کارت از روی تصویر آن