سرویس پلاک‌خوان برای تشخیص اتوماتیک پلاک‌های موجود در تصویر و استخراج اعداد آن استفاده می‌شود. از این سرویس می‌توان درب پارکینگ‌ها و مجتمع‌ها برای ذخیره اتوماتیک شماره پلاک وارد یا خارج شده و محاسبه تعداد عبور خودروها استفاده کرد. همچنین می‌توان ورود بار به انبارها را با استفاده از شماره‌ی پلاک ثبت کرد. همچنین برای کاربردهای پیشرفته‌تر می‌توان به یافتن جای ماشین با پلاک مورد نظر در پارکینگ‌ها اشاره کرد.

پیش‌نمایش پلاک‌خوان خودرو

‌بازخوانی پلاک خودرو و بازگرداندن داده‌های متنی پلاک