جستجوی چهره افراد معروف یکی از وب‌سرویس‌های شناساست که در آن با بررسی تصویر ورودی، شبیه‌ترین سلبریتی (بازیگران، سیاستمداران، خوانندگان و ... ) به آن فرد را برمی‌گرداند. از این وب‌سرویس می‌توان جهت ایجاد سرگرمی یا جستجو بین افراد مشهور (مثلا پیدا کردن نقش مناسب برای بزرگسالی یک بازیگر خردسال) استفاده کرد. توجه داشته باشید که تصویر ورودی باید تنها شامل یک چهره باشد.

پیش‌نمایش جستجوی چهره افراد معروف

بررسی چهره و بازگرداندن شبیه‌ترین افراد معروف