محمود ابدالی

محمود ابدالی

AI in Production
Deep Learning
Machine Learning
Image Processing
Data Wrangling
Python Programming
گواهی‌نامه‌های کسب‌شده
 • کارآموزی گروهی Face anti-spoofing
  دوشنبه 6 دی 1400

  مجموعه شناسا تایید می‌نماید که محمود ابدالی با موفقیت دوره کارآموزی "کارآموزی گروهی Face anti-spoofing" را گذرانده است.

  مهارت های کسب شده
  Data Wrangling Image Processing Machine Learning Deep Learning
  کارآموزی گروهی Face anti-spoofing