کارآموزی گروهی تشخیص رنگ اشیا

کارآموزی گروهی تشخیص رنگ اشیا

مهارت ها :
  • Python Programming
  • Deep Learning
  • AI in Production

مجموعه دانش‌بنیان شناسا کارآموز هوش مصنوعی می‌پذیرد.

در این دوره ابتدا کارآموزان با مباحث‌ پایه‌ای هوش مصنوعی آشنا می‌شوند و سپس با تعریف پروژه‌های کوچک، در مسیر کسب مهارت‌های دیگری مثل Transfer learning و تحلیل خطای مدل قرار می‌گیرند. در گام بعد، برای آشنایی با روش‌های مختلف استفاده از مدل‌ها در کاربردهای واقعی، مهارت‌هایی مانند وب‌سرویس‌نویسی، داکر، Tesorflow Serving و ... فرا می‌گیرند.

هم‌چنین در این دوره‌ی کارآموزی، بر روی مهارت‌های نرم کارآموزان مانند ارائه و گزارش‌نویسی نیز تمرکز خواهد شد. پروژه‌ی پایانی کارآموزان، تشخیص رنگ خودروها در تصویر خواهد بود.

شرکت در دوره کارآموزی شناسا هزینه‌ای ندارد و به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.