سامانه گزارش تردد و مانیتورینگ افراد

معرفی

این محصول جهت ثبت گزارش تردد و مانیتورینگ افراد توسعه داده شده است و در سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات کاربرد دارد. در ابتدا دوربین‌های نظارتی و سایر دوربین‌های تحت شبکه درون سازمان به سامانه متصل می‌شوند. هم‌چنین نیاز است تا کارمندان در سامانه تعریف شوند و تصاویر چهره‌های آن‌ها در نرم‌افزار بارگذاری شود.
نرم‌افزار پس از پردازش فریم به فریم تصاویر دوربین‌ها، افراد دیده شده در سامانه را شناسایی و هویت آن‌ها را بازیابی می‌کند. تصاویر و هویت افراد در پایگاه داده ذخیره می‌شود. امکان فیلتر کردن ترددها بر اساس شخص، دوربین، زمان، درصد اطمینان و ... و تصحیح داده‌ها توسط کارشناسان نیز وجود دارد.

مدیریت پرسنل

- امکان تعریف و ثبت تصاویر افراد مختلف در سازمان و ثبت اطلاعات هر فرد
- ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای و سازمانی (مانند سمت، کد پرسنلی، سابقه استخدام و ...) برای هر فرد
- جستجوی افراد بر اساس نام، سمت و ...
- بررسی جزئیات تردد هر فرد

سامانه گزارش تردد و مانیتورینگ افراد
سامانه گزارش تردد و مانیتورینگ افراد

مدیریت دوربین‌ها

- ثبت اطلاعات دوربین‌های نظارتی تحت شبکه
- مرتب‌سازی دوربین‌ها بر اساس تعداد تردد در هر دوربین
- مشاهده بیشترین افراد یا آخرین افراد دیده شده در هر دوربین
- امکان مشاهده افراد ناشناس برای هر دوربین

مدیریت اعلان‌ها

- تعریف اعلان برای دوربین‌ها یا افراد مختلف
- امکان تعریف محدودیت زمانی
- امکان بررسی ترددهای غیرمجاز همراه با امکان فیلتر کردن بر روی اشخاص، دوربین‌ها و ...
- اعلام تخلف از طریق پنل کاربری، پیامک یا ایمیل

سامانه گزارش تردد و مانیتورینگ افراد