فراخوانی فراخوانی ...

تشخیص چهره شناسا

هدف از طراحی و تولید این سامانه ارائه وب سرویس هایی در حوزه چهره است که شامل شناسایی، جستجو و مقایسه تصاویر چهره می باشد.

این سامانه می تواند در زمینه های مختلف مثل سامانه های تحقیقات جنائی و شناسایی و پیشگیری از جرم ، سامانه های تبلیغاتی جهت جذب بیشتر مخاطب، احراز هویت، سیستم حضور و غیاب و غیره کاربرد داشته باشد.

بیشتر برانید

1) شناسایی و ذخیره چهره های شناسایی شده و تعلق گرفتن نام مشخص به آن ها

2) تطبیق و مقایسه یک به یک دو چهره با هم و بازگرداندن میزان شباهت

3) جستجوی یک چهره در کل یا قسمتی از چهره های ذخیره شده و بازگرداندن لیست کاندیداها به همراه میزان شباهت

بیشتر بدانید

مزایای نرم افزار تشخیص چهره شناسا

 

دقیق

دقت بالا برای استفاده در برنامه های دنیای واقعی

 

کارآمد

پاسخ دهی بدون انتظار

 

قابل اعتماد

در دسترس بودن بالا