تشخیص چهره شناسا

هدف از طراحی و تولید این سامانه ارائه وب سرویس هایی در حوزه چهره است که شامل شناسایی، جستجو و مقایسه تصاویر چهره می باشد.

این سامانه می تواند در زمینه های مختلف مثل سامانه های تحقیقات جنائی و شناسایی و پیشگیری از جرم ، سامانه های تبلیغاتی جهت جذب بیشتر مخاطب، احراز هویت، سیستم حضور و غیاب و غیره کاربرد داشته باشد.

تماس با ما

فناوری های تشخیص چهره

معرفی فناوری‌های نرم‌افزار تشخیص چهره شناسا

شناسایی چهره

شناسایی و مکان یابی چهره های افراد در یک تصویر و برگرداندن مستطیل اطراف تمامی چهره های شناسایی شده

مقایسه چهره

دریافت دو عکس با چهره های متفاوت و مقایسه تمامی افراد درون دو عکس با یکدیگر و برگرداندن فاصله ی چهره ها

جستجو چهره

از بین مجموعه عکس ها شبیه ترین چهره به عکس ارسال شده را برمی گرداند.

1) شناسایی و ذخیره چهره های شناسایی شده و تعلق گرفتن نام مشخص به آن ها

2) تطبیق و مقایسه یک به یک دو چهره با هم و بازگرداندن میزان شباهت

3) جستجوی یک چهره در کل یا قسمتی از چهره های ذخیره شده و بازگرداندن لیست کاندیداها به همراه میزان شباهت

مزایای نرم افزار تشخیص چهره شناسا

مزیت‌های ویژه و کاربردی نرم‌افزار تشخیص چهره شناسا

دقیق

دقت بالا برای استفاده در برنامه های دنیای واقعی

کارآمد

پاسخ دهی بدون انتظار

قابل اعتماد

در دسترس بودن بالا

برای ثبت سفارش و مشاوره با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

تماس با ما